Projektstöd till Lomviksgården

Äntligen är det klart! Efter oändligt massa papper och intyg som jag skickat in, har vi nu äntligen fått besked. Vi får projektstöd för landsbygdsutveckling till projektet:

 

" Lomviken lever - Kulturturism på färdasgård" .

 

Turistverksamheten blir inom områdena: Sommarcafe´, boende, hantverk, häst samt barnverksamhet. Vi bestämmer själva.

 

Beslutet fattades den 27 0ktober men gäller kostnader som uppstått från och med 12 juni 2009.

 

Stödet avser endast arrendatorbyggnadens ombyggnad och renovering samt marknadsföring av verksamheten.

 

Länsstyrelsen påpekar att inget får göras som påverkar miljön på den K-märkta gården.

 

Vi måste också arbeta aktivt med att integrera de horisontella målen miljö, jämställdhet och integration. Vidare bör vi anlägga ett barnperspektiv på verksamheten.

 

Det måste också finnas en fungerande organisation som driver Lomviksgården under företagsmässiga former och att allmänheten har tillträde till gården.

 

Styrelsen beslutade på sitt senaste styrelsemöte att utse Kristina Sundin som platsansvarig på Lomviksgården för att se till att pengarna används på rätt sätt och att verksamheten kommer igång.

 

UPPMANING

 

Vill Ni vara med och utforma verksamheten och sköta gården någon tid (dagar el. vecka) i sommar? Kontakta Kristina! Jag kommer att sammankalla alla som anmäler intresse för att vi gemensamt skall planera verksamheten.

 

Det här blir vad vi gör det till! Gör vi inget blir det inget!

 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna