Kontroll med Älvdalens Kommun

2009 11 16

Älvdalens Kommun har fått en del frågor från Länssstyrelsen som de måste svara på. Jag följer med för att öppna men får inte se frågorna!

Det som kommer är antikvarie Ingegerd Sundkvist och fastighetschef Chris-Tina Erikssson. 

Vi tittar både inne i de gamla byggnaderna och på utsidan. De frågar en del om inredningen och fönstren i stallen. Föreningen har inte gjort något här utan att Älvdalens kommun varit involverade, men jag kan inte svara på när det gjorts.

Vi diskuterar även brandskydd och tillgänglighet för friluftslivet. (Sjön ägs av Storbo samfällighetsförening.)

 

Jag kommer att få en skriftlig rapport senare.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna