Möte med Älvdalens Kommun och Länsstyrelsen

Torsdagen den 11 februari var vi kallade till ett möte med Älvdalens Kommun och Länsstyrelsen. Från Länsstyresen kom Antikvarie Anders Gottberg. Älvdalens Kommun representerades av Herbert Halvarsson och fastighetschef Chris Tina Eriksson. Forkörarna representerades av Helge J Bakken, Anti Broberg och Kristina Sundin.

Vi gick igenom alla byggnaderna både in och utvändigt, och Anti och Helge redogjorde för vad forkörarna gjort. Man hade städat ut ladugården från en massa skräp och dålig inredning som var ämnat för fårskötsel, viktigt att notera att det inte fanns någon gammal koinreding där, vilken i så fall skulle ha bevarats. Vidare fanns det misstankar att forkörarföreningen lagt in golv av fyrtumsplank i uthusbyggnaderna. Golven fanns där när vi började använda Lomviksgården. Det vi gjort, i samråd med kommunen, är att bygga spiltor i ladugården, gamla gårdsstallet och i gamla färdstallet. De här konstruktionerna är byggda på ett sådant sätt att de kan avlägsnas utan åverkan. Ett bjälklag är borttaget ovanför färdstallet, det måste blivit gjort av de senaste brukarna för att kunna köra in hö från körgången på skullen. Vi skulle gärna ha tillbaka bjälklaget igen, det skulle vara bra för våra syften. Det är synd att vi inte tog några före och efterbilder, det är ju viktigt att dokumentera men lätt att glömma bort i hastigheten.

Länsstyrelsen har också klagat på fönster, skorstenar och hängrännor , det är ju sånt som gjordes på 1990-talet och som forkörarföreningen inte har haft något med att göra. Det är konstigt att man inte gjorde ett tillsynsbesök när renoveringen var klar på 90-talet då hade man ju vetat vad som var gjort och inte gjort.

Vidare måste vi göra en brandskydds- och säkerhetsplan, det hoppas jag att vi får hjälp med av Älvdalens Kommun.

Vi samlades med lite kaffe och kaka i köket på arrendatorbostaden och summerade upp våra intryck. Alla var överens om att vi hade haft ett bra möte där vi kom fram till att det hade saknats både kommunikation och dokumentation. Men att vi nu ser framåt och gör det bästa av situationen. ChrisTina Eriksson gjorde minnesanteckningar. Det som skall börjas med är att göra en ändamålsenlig lista för självkontroll. Fönstren på mangårdsbyggnaden är det som borde åtgärdas först.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna