All ved kördes fram med stakdrög

Vi börjar bygga tändsatsen i mitten på milan, det skall vara lättantändlig ved som gör att det hela kommer igång fort.

Erik med ardennern Julle och PerArne med nordsvenska stoet Bella turas om att dra fram veden med en stakdrög, som är en ålderdomlig kälke med fasta stakar som använts till att dra fram kolved med. Det är ca 30 kubik som forslas ned på detta sätt.

Vi gör också fotrymlingar som är tilluftsdon för att släppa in luften under rostret.

De som var här idag var Pål, PerArne, Rina och Kristina.

Pål och Rina gör tändsatsen
Pål och Rina gör tändsatsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Bella drar stakdrögen

Senaste nyheterna